ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η τελική σας εργασία θα πρέπει να αποσταλεί έως τις 30η Σεπτεμβρίου 2017 σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: 100xroniameta@gmail.com

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

  1. Η έκταση της εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης).

  2. Το κείμενο θα είναι στοιχισμένο πλήρως (και ο τίτλος), με μονό διάστημα μεταξύ των γραμμών.

  3. Τα περιθώρια της σελίδας θα είναι 2,54 πάνω – κάτω και 3,17 δεξιά – αριστερά.

  4. Η γραμματοσειρά θα είναι Times New Roman, μεγέθους 12΄, εκτός από τον τίτλο της εργασίας, ο οποίος θα είναι με στοιχεία μικρά bold, μεγέθους 14΄ και το όνομα του συγγραφέα σε στοιχεία italics, μεγέθους 14΄. 

ΜΟΡΦΗ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Στην πρώτη σελίδα θα περιλαμβάνεται ο τίτλος της εργασίας, μια κενή γραμμή, το όνομα του/ της συγγραφέα (πρώτα το όνομα και μετά το επίθετο), δύο κενές γραμμές και έπειτα η περίληψη στα ελληνικά, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 σειρές.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις επόμενες σελίδες θα ακολουθούν με την παρακάτω σειρά: το κυρίως κείμενο, η βιβλιογραφία, οι επισυναπτόμενοι πίνακες και τα πλήρη στοιχεία του/ της συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).

ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αν το βασικό κείμενο περιλαμβάνει ενότητες ή και υποενότητες, τότε αυτές θα είναι αριθμημένες, στοιχισμένες πλήρως, μεγέθους 12΄ και bold. Ανάμεσα στο κείμενο της κάθε ενότητας ή και υποενότητας μεσολαβεί μια κενή γραμμή. Ανάμεσα στον τίτλο της ενότητας ή υποενότητας και τον κυρίως κορμό του κειμένου δεν θα μεσολαβεί κενό.

ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΛΙΔΩΝ

Να μην εισαχθούν κεφαλίδες και αριθμοί σελίδων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Οι παραπομπές και οι τυχόν διευκρινίσεις – σημειώσεις θα περιλαμβάνονται σε υποσημειώσεις στο τέλος της σελίδας (Times New Roman μεγέθους 10΄, μονό διάστημα, πλήρως στοιχισμένο, μορφή αριθμού: 1,2,3 κ.λπ. συνεχόμενη).

Παραδείγματα παραπομπών:

  • Σε βιβλίο: Ζιώγου-Καραστεργίου Σ.,Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικά 19ος & 20ός αιώνας, Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 120-125 (ή αν πρόκειται για μία σελίδα, σ. 125).

  • Σε συλλογικούς τόμους: Μαυροσκούφης Δ. Κ., «Κωνσταντίνος Δ. Γεωργούλης (1894-1968)», στο: Μπέσπαρης Π., Γ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης, Μπίμπης, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 169-186 (ή αν πρόκειται για μία σελίδα, σ. 170).

  • Σε άρθρα περιοδικών: Κριαράς Εμ., «Προσωπικά βιώματα από το Δημοτικισμό και τη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης», στο περ. Νέα Εστία, τόμ. 118, τχ. 1403, 1985, σσ. 256-267 (ή αν πρόκειται για μία σελίδα, σ. 259).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συνιστάται να μην περιληφθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος της εργασίας, καθώς αυτές θα έχουν ήδη παρατεθεί στις υποσελίδιες παραπομπές.

Add some more info about this item...

Σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες του συνεδρίου "Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917" θα αναμεταδίδονται μέσω διαδικτύου (live streaming)  στον ιστότοπο  https://www.auth.gr/video/23974

Το τεύχος περιλήψεων σε εκτυπώσιμη μορφή

Το πρόγραμμα του συνεδρίου σε εκτυπώσιμη μορφή

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now